امکانات سررسید هوشمند :

سررسید هوشمند اختصاصی بیمه آسیا با امکانات جانبی معرفی خدمات بیمه ای، شماره تماس‌ مدیریت عامل،هیات مدیره ،معاونت ها ،مدیریت ها و شعب بیمه آسیا در سراسر کشور،گالری تصاویر ، مدیریت پیامک‌ها ،جلسات ،اقساط،چک ها ،قطب نما و ... تهیه شده است.

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام