معرفی شرکت   افتخارات شرکت
  • با ما باشید  

افتخارات شرکت بیمه آسیا

کسب رتبه برتر در گروه بیمه ایی
در بین یکصد شرکت برتر کشور ( 100 IMI )

شصت و دو سال قدمت

انتخاب برند بیمه آسیا به

عنوان برند محبوب در میان شرکت های بیمه ای

رتبه اول سهم بازار و فروش در

بین شرکت های خصوصی در سال 1399

تأیید سطح یک توانگری مالی

ISO سیستم مدیریت کیفیت

دریافت گواهینامه 9001:2015

دریافت نشان ویژه توسعه فرهنگ بیمه

همایش ملی بزرگان رضایت مندی مشتری

تندیس بین المللی کیفیت ده شرکت برتر

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1392

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1391

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1390

رتبه 70 بیمه آسیا بین صد شرکت برتر ایران
در سال مالی 1391

غرفه برتر بیمه آسیا در ششمین نمایشگاه
بین المللی بورس، بانک و بیمه

رتبه 60 بیمه آسیا بین صد شرکت
برتر ایران در سال مالی 1389

دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت از سال 86
ISO 9001:2008

دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت در سال 1401
ISO 9001:2015

سطح یک توانگری مالی سال 1401

شصت و چهار سال قدمت

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام