بیمه آسیا خبرنگاران حوزه صنعت بیمه را تحت پوشش قرار داد
براي شانزدهمین سال:

بیمه آسیا خبرنگاران حوزه صنعت بیمه را تحت پوشش قرار داد

1401/05/20

بيمه آسيا براي شانزدهمین سال متوالي خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي جمعي کشور را تحت پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داد.

 روابط عمومي بيمه آسيا در اطلاعيه اي با تبريک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی، اعلام کرد: خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي جمعي کشور برای شانزدهمین سال متوالی به مدت يک سال در  مقابل فوت و نقص عضو براثر حادثه و هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه تحت پوشش بيمه  حوادث گروهي بيمه آسيا قرار دارند.
بنا براين اطلاعيه، از سال 1386 و برای تقدير، قدرداني و همراهی در مواقع بروز حوادث، بيمه آسيا خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي جمعي کشور را تحت پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داده است.
 
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام