سازمان اسناد و کتابخانه ملی عملکرد بیمه آسیا را 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی عملکرد بیمه آسیا را " خیلی خوب" ارزیابی کرد

1401/12/15

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مسعود بادین، از همکاری "خیلی خوب" بیمه آسیا با این سازمان قدردانی کرد.

 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، علیرضا مختارپور، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای قانون اسناد ملی ایران و همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی، عملکرد بیمه آسیا در سال 1401 را به عنوان رده دستگاه های با همکاری "خیلی خوب" ارزیابی ، از مدیرعامل بیمه آسیا قدردانی کرد.
 بنابر این گزارش،  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون اسناد ملی ایران، مکلف به جمع آوری و حفظ اسناد ملی، هویتی، اداری و میراث مکتوب ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه جویی در هزینه های دولت از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین امحای اوراق زائد می باشد.
 
 
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ  
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام