• با ما باشید  
اتومبیل
auto-insurance.jpg
b2.jpg
imagetheagencyd_0.jpg
really-need-auto-insurance.jpg
slide3.jpg
اتومبیل1.jpg
اتومبیل-2.jpg
اتومبیل3.jpg

اتومبیل

خودرو در کشور ما بیشترین نقش را در حمل و نقل درون شهری و برون شهری به خود اختصاص داده است. نارسایی های موجود و مرتبط با امور رانندگی موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارتهای بدنی و مالی روبرو شویم . شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات بیمه خودرو ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند : الف : بدنه ب : شخص ثالث ج : حوادث راننده

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام