محصولات بیمه ای   عمر و پس انداز   بیمه نامه جامع مهر آسیا
 • با ما باشید  
بیمه نامه جامع مهر آسیا
b1.jpg
Lif6.jpg
Life1.jpg
Life4.jpg
Life6.jpg
عمر-و-پس-انداز-1.jpg
بیمه نامه جامع مهر آسیا

بیمه نامه جامع مهر آسیا

مدیریت بيمه های عمروپس انداز پس از استقبال چشم گیر از فروش بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و با هدف ارائه پوشش بیمه ای جدید ، به منظور افزایش توان مالی بیمه‌گذاران محترم و خانواده ایشان ، اقدام به طراحی بیمه‌نامه "جامع مهر آسیا" با قابليت هاي ويژه و منحصر به فرد نموده که علاوه بر برخورداری از ماهیت تشکیل سرمایه و پس اندازی ، امکان پوشش بیمه ای برای دو نفر را فراهم می نماید .

بیمه نامه جامع مهر آسیا (پوشش همزمان دو بیمه شده)

شرکت سهامی بیمه آسیا بعنوان مبتکر و طراح بیمه عمر و پس انداز و اولین ارائه دعنده این بیمه نامه بعد از انقلاب اسلامی، مفتخر است در راستای توسعه سیاست های فروش، پس از استقبال چشم گیر از فروش بیمه نامه جامع عمر و پس انداز، و با هدف ارائه پوشش بیمه ای جدید، به منظور افزایش توان مالی بیمه گذاران محترم و خانواده ایشان، اقدام به طراحی بیمه نامه "جامع مهر آسیا" با قابلیت های ویژه و منحصر به فرد نموده که علاوه بر برخورداری از ماهیت تشکیل سرمایه و پس اندازی، امکان پوشش بیمه ای برای دو نفر را به طور همزمان فراهم می نماید.

مدیریت بيمه های عمروپس انداز پس از استقبال چشم گیر از فروش بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و با هدف ارائه پوشش بیمه ای جدید ، به منظور افزایش توان مالی بیمه‌گذاران محترم و خانواده ایشان ، اقدام به طراحی بیمه‌.

از جمله ویژگی های بیمه نامه جامع مهرآسیا که آن را از سایر بیمه نامه های مشابه، متمایز می کند عبارتند از :

 1. پوشش همزمان دو بیمه شده با دریافت یک حق بیمه
 2. برخورداري همزمان از مزاياي بيمه اي و پس اندازي
 3. پوشش بیمه شده دوم بدون دریافت هزینه
 4. ارائه پوشش های بیمه ای مستقل به هر دو بیمه شده
 5. امکان جایگزینی بیمه شده دوم در طول مدت بیمه نامه، درصورت حیات بیمه شده اول و بدون پرداخت حق بیمه اضافی
 6. امکان تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت و یا سایر پوششهای تکمیلی برای هر دو بیمه شده
 7. امکان تعیین ذینفع مستقل برای هریک از بیمه‌شدگان درصورت فوت
 8. امکان صدور بیمه نامه برای دو بیمه شده به نفع یکدیگر
 9. پرداخت وام به بیمه گذار یا امکان برداشت از محل اندوخته بیمه نامه
 10. پرداخت سود مشارکت در منافع
 11. برخورداری از معافیت های مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم:
  • ماده 137 : ... حق بیمه های پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیاتی مودی کسر می گردد .
  • ماده 136 : وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است .

مدت بیمه نامه و گروههای سنی استفاده کننده از بیمه نامه جامع مهر آسیا

 • بیمه شده اول و دوم می توانند از بدو تولد تا 80 سالگی تحت پوشش قرار گیرند .
 • مدت این بیمه نامه از 5 تا 30 سال به انتخاب بیمه گذار و با رعایت سقف سنی می باشد.

حق بیمه پرداختی بیمه گذار

مبلغ حق بیمه پرداخت شده توسط بیمه گذارتحت عنوان حق بیمه وصولی از دو بخش پس اندازی و غیر پس اندازی تشکیل شده است.

-بخش پس اندازی پس از کسر بخش غیر پس اندازی (حق بیمه های فنی، هزینه های اداری و بیمه گری، کارمزد و مالیات برارزش افزوده ) از حق بیمه وصولی، حاصل می گردد که از انباشت آن ‌به‌علاوه ‌سود فنی متعلقه ‌در هر زمان؛ اندوخته ریاضی بیمه نامه به ‌دست ‌می‌آید.

-در صورتی که در ارزیابی ریسک، صدور بیمه نامه با لحاظ اضافه نرخ تأیید شده باشد، مبلغ اضافه نرخ محاسبه شده، به هزینه های بیمه نامه افزوده و به تناسب آن اندوخته بیمه نامه کاهش خواهدیافت.

-مبلغ حق بیمه پرداختی بیمه گذارمی تواند در طول مدت قرارداد با افزایش سنواتی 5 تا 50 درصد انتخاب گردد .

روش پرداخت حق بیمه و برخورداری از سود تشویقی :

-روش پرداخت حق‌بیمه به صورت یکجا یا سالانه می‌باشد که درصورت درخواست بیمه‌گذار پرداخت حق‌بیمه سالانه به صورت اقساط ماهانه (گروهی)، دوماهه، سه‌ماهه و یا شش‌ماهه امکانپذیر می‌باشد. بدیهی‌ است درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط نیز‌محاسبه خواهدشد.

-چنانچه مبالغ حق‌بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار متناظر با حق بیمه های مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر نباشد ، اندوخته بیمه‌نامه متناسب با مبالغ پرداختی محاسبه خواهد شد.

-نظر به اینکه به مبالغ پرداختی سود روزشمار تعلق می گیرد چنانچه مبالغ زودتر از موعد مقرر پرداخت شود مشمول دریافت سود تشویقی نیز خواهد شد. بدیهی‌ است درصورت تأخیر در پرداخت حق‌بیمه، بدون اخذ جریمه دیرکرد، سود متعلقه از زمان پرداخت محاسبه گردیده و ‌اندوخته ‌بیمه‌نامه ‌مندرج در"جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر" متناسب با مدت تأخیرکاهش‌خواهدیافت.

-درصورت استمرار عدم پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار، حق‌بیمه خطر فوت و پوشش‌های تکمیلی وهزینه های مربوطه ازمحل اندوخته بیمه‌نامه تامین شده و بیمه‌نامه تا آخرین روز تکافوی هزینه‌ها معتبرخواهدبود و پس از آن بیمه‌نامه معلق می‌گردد.

انواع پوشش های بیمه ای قابل ارائه به هر دو بیمه شده در بیمه نامه جامع مهرآسیا

با توجه به اینکه در بیمه نامه جامع مهر آسیا دو نفر به عنوان بیمه شده امکان اخذ پوشش های بیمه ای را به طور مستقل دارند ، این مدیریت درکنار پوشش اصلی فوت بیمه شدگان، پوشش های تکمیلی زیر را نیز طراحی نموده و به انتخاب بیمه شدگان و بیمه گذار ارائه می نماید :

 1. پوشش تکمیلی بیمه عمر (فوت بیمه شدگان)
 2. پوشش تکمیلی فوت در اثرحادثه
 3. پوشش تکمیلی نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) ناشی از حادثه
 4. پوشش تکمیلی هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 5. پوشش تکمیلی بیماری های خاص
 6. پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر فوت یا ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده اول

در بیمه نامه مهر آسیا، تمامی پوشش‌های بیمه ای از جمله معافیت از پرداخت حق بیمه به شخص بیمه گذار به عنوان بیمه شده اول، قابل ارائه می باشد لذا ضرورت ارائه پوشش جداگانه ای تحت عنوان "حامی" وجود ندارد.

1-پوشش اصلی بیمه عمر (فوت بیمه شده) :

در این پوشش بیمه ای که پوشش اصلی بیمه نامه می باشد، بیمه گر متعهد می شود تا در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه نامه، سرمایه مورد تعهد در سال وقوع فوت را به استفاده کننده (گان) پرداخت نماید.

 • سرمایه فوت بیمه شدگان در سال اول می تواند بین 1 تا 40 برابر حق بیمه سالانه وصولی باشد.
 • امکان افزایش سنواتی سرمایه از 5 تا 20 درصد به شرط افزایش سنواتی حق بیمه وجود دارد.
 • حداقل و حداکثر سن بیمه شده در این پوشش از بدو تولد تا 80 سالگی می باشد.

2- پوشش تکمیلی فوت در اثرحادثه :

به موجب این پوشش بیمه ای بیمه گر متعهد می شود تا درصورت فوت بیمه شده به علت حادثه، سرمایه مورد تعهد را علاوه برسرمایه فوت به استفاده کننده(گان) تعیین شده بپردازد.

تعریف حادثه مطابق آیین نامه شماره 84 شورایعالی بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجـی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه نامه رخ دهد و منجر به فـوت بیمه شده گـردد.

- تعهدات بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه و استثنائات این پوشش ، شامل پرداخت سرمایه مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار منطبق با سال بیمه ای وقوع فوت بیمه شده ناشی از تحقق خطرات ذیل می باشد که به استفاده کننده(گان) درصورت فوت پرداخت می گردد :

الف ) فوت بیمه شده که به طور مستقیم ناشی از تحقق خطر حادثه طبق تعریف فوق باشد .

ب‌) همچنین تحقق خطـرات ناشی از موارد زیر نیز جزء تعهدات بیمه گر محسوب می گردد:

 • غرق شدن ، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسیـد
 • ابتلاء به هاری ، کزاز و سیاه زخم و گزیدگی
 • دفاع مشروع بیمه شـده
 • اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطـر و حادثه

ج ) علیرغم استثناء بودن " زمین لـرزه ، آتشفشان ، هـدایت هرگونه موتور سیکلت دنده ای ، ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، ســوارکاری ، قایقــرانی ، هــدایت و یا سرنشینی هواپیمای آمــوزشی اکتشـافی و غیرتجاری ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای ) ، هـدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات و کایت یا سایر وسایل نقلیه پرواز بدون موتور " ؛ با موافقت بیمه گر و اخذ حق بیمه مربوطه، این خطرات نیز قابل پوشش می باشد .

- سرمایه این پوشش می تواند از یک تا چهار برابر سرمایه فوت موضوع بند یک باشد.

-این پوشش تبعی به بیمه شده با سن 4 تا 80 سال ارائه می شود .

3- پوشش تکمیلی نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) بیمه شده ناشی از حادثه :

در این پوشش بیمه گر متعهد است در صورت وقوع نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) بیمه شده مطابق تعریف نقص عضو در آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه ، که عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیتی دائم و قطعی داشته و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر باشد، سرمایه مورد تعهد در سال وقوع نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) را پرداخت نماید.

- سرمایه پوشش تکمیلی نقص عضو معادل 50 درصد یا 100 درصد سرمایه فوت موضوع بند یک بیمه نامه می باشد .

- این پوشش تکمیلی به بیمه شده با سن 4 تا 80 سال ارائه می شود .

4- پوشش تکمیلی هزینه پزشکی ناشی از حادثه :

در این پوشش بیمه گر متعهد به جبران هزینه های پزشکی که عبارت است از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه ، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می کنند.

 • هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد ، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت 60 روز پس از پرداخت هزینه ، صورتحساب آن به بیمه گر تسلیم شده باشد ، پرداخت می شود .
 • مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می شود .
 • بیمه گر می تواند اسناد و مدارک پزشکی را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق نماید .
 • هزینه انتقال بیمه شده به منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد ، جزء هزینه های پزشکی محسوب شده و قابل پرداخت می باشد .
 • این پوشش تکمیلی به بیمه شده با سن 4 تا 80 سال ارائه می شود .

5- پوشش تکمیلی بیماری های خاص :

بیماری های تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از هر گونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز سکته قلبی،سکته مغزی،جراحی بای پس عروق کرونر،سرطان،پیوند ارگان های حیاتی بدن، آنوریسم عروق بزرگ،کاردیومیوپاتی، بیماری‌های التهابی ، عفونی قلب، کما، آلزایمر، بیماری زوال عقل، فلج اندام‌ها، آنسفالیت باکتریال و ویرال حاد، میاستنی گراویس، تومورهای خوش خیم مغزی، جراحی‌ دریچه‌های قلب، اعمال تهاجمی قلب (کرونری) آنژیوپلاستی، قراردادن پیس میکر، کوآرکتاسیون آئورت، عفونت HIV، بیماری پارکینسون، هپاتیتB، هپاتیتC، مننژیت، نارسایی حاد برق‌آسای کبد،MS، نارسایی حاد کلیه، بیماری‌های اختلال عصبی و حرکتی، نابینائی کامل، ناشنوائی کامل، بیماری‌های دستگاه ایمنی، هموفیلی، بیماری انسداد ریوی مزمن باشد.

 

 • بیمه گر طی این پوشش متعهد است در صورت ابتلای بیمه شده و یا فوت ناگهانی وی به علت یکی از بیماری های فوق الذکر و اثبات آن به وسیله آزمایش های پزشکی و با تایید پزشک معتمد بیمه گر، سرمایه این پوشش را متناسب با سال ابتلا به بیماری یا فوت ، به بیمه شده یا استفاده کننده بیمه نامه پرداخت نماید.
 • این پوشش تکمیلی به بیمه شده ای با سن 10 تا 60 سال ارائه می شود .
 • دوره انتظار این پوشش ، شش ماه از تاریخ اعتبار آن می باشد.
 • بیمه گذار می تواند از 30 درصد تا 50 درصد مبلغ سرمایه فوت تا سقف 2.000.000.000 ریال را انتخاب نماید.

6- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه دراثر فوت یا ازکارافتادگی کامل ودائم بیمه شده اول :

طی این پوشش ، بیمه گر تعهد می کند تا درصورت فوت یا ازکارافتادگی بیمه شده اول با تأیید پزشک معتمد و احراز شرایط اختصاصی آن، ضمن معافیت بیمه گذار از پرداخت حق بیمه، بیمه نامه را طبق شرایط ذیل برای بیمه شدگان ادامه دهد.

 1. درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده اول :
  • بیمه گر حق بیمه بیمه نامه را به جای بیمه گذار پرداخت نموده و تعهدات خود را برای هر دو بیمه شده به صورت ثابت و با تشکیل اندوخته ادامه دهد.
 2. در صورت فوت بیمه شده اول :
  • بیمه گر سرمایه عمر و اندوخته بیمه نامه تا تاریخ وقوع فوت بیمه شده اول را به استفاده کننده(گان) پرداخت می نماید .
  • بیمه گر حق بیمه بیمه نامه را به جای بیمه گذار جدید پرداخت نموده و پوشش های بیمه ای اعم از سرمایه عمر و پوشش های تکمیلی را برای بیمه شده دوم به صورت ثابت ادامه و از تاریخ فوت بیمه شده اول ، اندوخته ریاضی متناسب را برای وی تشکیل می دهد .
  • این پوشش تکمیلی به بیمه شده اول با سنین بین 18 تا 60 سال ارائه می شود.

تعرفه ها و روش پرداخت حق بیمه :

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به دلخواه بیمه گذار انتخاب و تحت عنوان حق بیمه وصولی از دو بخش پس اندازی و غیر پس اندازی تشکیل شده است.

بخش پس اندازی پس از کسر بخش غیر پس اندازی از حق بیمه وصولی، حاصل می گردد که از انباشت آن ‌به‌علاوه ‌سود فنی متعلقه ‌در هر زمان؛ اندوخته ریاضی بیمه نامه به ‌دست ‌می‌آید.

بخش پس اندازی

ایفای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت به موقع حق بیمه و ایفای کامل تعهدات بیمه گذاراست . از طرفی حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه 16 درصد، برای دو سال بعد 13 درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن 10 درصد تعیین می گردد.

با توجه به سرمایه گذاری مناسب شرکت سهامی بیمه آسیا از محل اندوخته ریاضی بیمه گذاران، میانگین سود قطعی پرداخت شده درسنوات گذشته بیش از 23 درصد بوده که مابه التفاوت آن تا سود فنی علی الحساب تحت عنوان سود مشارکت در منافع هرساله محاسبه و درحساب اندوخته بیمه گذاران منظور می گردد . شایان ذکر است گزارش سود مشارکت در منافع هر بیمه نامه در وب سایت بیمه آسیا قابل رؤیت می باشد .

قوانین و شرایط بیمه نامه:

شرکت بیمه آسیا در راستای رسالت مشتری مداری و حفظ حقوق بیمه گذاران محترم ضمن اطلاع رسانی، اقدام به ارائه کلیه شرایط حاکم بر بیمه های جامع عمروپس انداز نموده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع توصیه می گردد بیمه گذاران گرامی حتما نسبت به مطالعه شرایط پیوست اقدام و در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی و پرسشی به همکاران محترم این شرکت در شبکه فروش مراجعه یا تماس حاصل فرمایند:

قوانین و شرایط بیمه نامه ها:

شرایط پوشش تکمیلی بیمه نامه مهر آسیا جامع عمر و پس انداز:

 

راهنمای صدور بیمه نامه جامع مهر آسیا

مدارک الزم جهت صدور بیمه نامه جامع مهر آسیا :

 1. تکمیل فرم پیشنهاد

  فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه جامع عمر و پس انداز مهر آسیا

 2. رونوشت کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار و ذینفع
 3. پرداخت حق بیمه قسط اول

بیمه آسیا به منظور حفظ سلامتی و اطمینان خاطر متقاضیان و بیمه شدگان محترم بیمه های عمروپس انداز اقدام به ارائه خدمات رایگان آزمایشگاهی و معاینه پزشکی در مجهزترین کلینیکها و آزمایشگاههای طرف قرارداد خود در سراسر کشور می نماید. به منظور دریافت معرفی نامه به شعب و نمایندگان سراسر کشور مراجعه فرمایید.

فرآیند صدور بیمه نامه

فایهای راهنما:

جبران خسارت های وارده :

خسارت در بیمه های عمر و پس انداز ، جبران زیان وارده به بیمه شده در اثر خطرات مشمول پوشش های بیمه ای از جمله فوت عادی ، فوت ناشی از حادثه ، نقص عضو و ازکارافتادگی ، امراض خاص ، هزینه پزشکی و معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر ازکارافتادگی بیمه شده /بیمه گذار می باشد.

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:

درصورتی که بیمه‌شده فوت شود، بیمه‌گذار یا استفاده‌کننده (گان) موظف است مراتب را با ذکر علت فوت در فرم اعلام خسارت به صورت کتبی در اولین فرصت منتهی تا یک ماه (مگر در موارد غیرعادی) به بیمه‌گر اعلام و علاوه بر مدارک ذکر شده در بند الف ، مدارک زیر را به بیمه‌گر تحویل نماید :

 • تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه ابطال شده بیمه‌شده
 • گواهی رسمی فوت صادره از اداره ثبت احوال ؛
 • گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی که در آن علت فوت ذکر شده باشد؛
 • گواهی انحصار وراثت بیمه‌شده (درصورت عدم تعیین استفاده‌کننده(گان) درصورت فوت)؛
 • درصورتی که فوت بیمه‌شده به علت حادثه باشد ارائۀ گزارش چگونگی وقوع حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تایید شده باشد نیز الزامی است.

توجه: جهت استفاده از سرمایه پوششهای تکمیلی ؛ مدارک اشاره‌ شده در شرایط خصوصی مربوط به آن پوشش ارائه شود.

فرآیند دریافت خسارت

خدمات پس از فروش :

از آنجائیکه یکی از ویژگی های بارز این بیمه نامه بلند مدت بودن آن است ، لذا بیمه آسیا خود را موظف می داند تا در طول مدت بیمه نامه ها در کنار بیمه گذاران خود بوده و بهترین خدمات پس از فروش را که شامل موارد ذیل می باشد ارائه نماید :

توجه : بیمه گذاران محترم ، به منظور دریافت خدمات پس از فروش می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت بیمه آسیا یا نزدیکترین شعبه و نمایندگی محل اقامت اقدام نمایند.

تسهیلات ویژه بیمه آسیا به دارندگان بیمه های عمروپس انداز:

شرکت بیمه آسیا بعنوان اولین و بزرگترین ارائه کننده بیمه های عمروپس انداز در کشور، به پاس قدردانی از وفاداری بیمه گذاران محترم بیمه های عمروپس انداز اقدام به ارائه تخفیفات ویژه در سایر رشته های بیمه ای از جمله بیمه های بدنه اتومبیل، آتش سوزی ، مسئولیت ، حوادث و... به دارندگان این بیمه نامه ها می نماید .

بیمه گذاران محترم به منظور برخورداری از تسهیلات مذکور می توانند با همراه داشتن اصل بیمه نامه عمروپس انداز خود به کلیه واحدهای صدور و شعب این شرکت مراجعه نمایند.

تسهیلات ویژه بیمه آسیا به بیمه گذاران گروهی بیمه های عمروپس انداز:

بیمه آسیا در راستای خدمات رسانی مطلوب به بیمه گذاران محترم حقوقی اقدام به ارائه تسهیلات ویژه به بیمه گذاران خود در قالب قرارداد گروهی نموده بطوریکه اندوخته بیمه نامه های صادره در چارچوب قراردادهای گروهی بیشتر از بیمه نامه های انفرادی خواهد بود.

بیمه گذاران محترم حقوقی به منظور برخورداری از تسهیلات مذکور می توانند به کلیه واحدهای صدور و شعب این شرکت مراجعه نمایند.

خدمات اطلاع رسانی از طریق پیامک :

.بیمه آسیا مفتخر است به عنوان تنها شرکت بیمه ای، تمامی فرآیند صدور، وصول حق بیمه، اعلام سود مشارکت در منافع و خدمات پس از فروش بیمه های جامع عمروپس انداز را بصورت اتوماتیک و 24 ساعته با ارسال پیامک به بیمه گذاران محترم اطلاع رسانی می نماید لذا توصیه می گردد بیمه گذاران محترم از ثبت صحیح شماره تلفن همراه خود در سیستم اطمینان حاصل و به همین منظور به کلیه واحدهای صدور و شعب مراجعه نمایند.

برخی از پیامکها :

 • اعلام وضعیت بیمه نامه مشتریان
 • تایید 24 ساعته واریز حق بیمه
 • یادآوری و اعلام زمان و مبلغ پرداخت اقساط حق بیمه
 • یادآوری زمان و مبلغ پرداخت اقساط وام
 • اعلام هرگونه تغییرات در شرایط بیمه نامه به موجب صدور الحاقیه
 • اعلام سود مشارکت در منافع
 • اعلام خدمات و تسهیلات جدید شرکت
 • تبریک سالروز تولد بیمه شده و بیمه گذار

ایفای تعهدات و پرداخت سرمایه در سررسید بیمه نامه :

بیمه‌گذار‌ یا استفاده‌کننده(گان) درصورتِ‌حیات‌، به منظور دریافت سرمایه بیمه نامه ضروری‌ است درخواست‌ کتبی خود و اصل بیمه‌نامه و اوراق الحاقی‌ منضم به ‌آن ‌را به‌ همراه ‌اصل فیش‌های ‌پرداختی حق‌بیمه، اصل‌ و فتوکپی ‌کارت ‌ملی ‌و شناسنامه ‌عکسدار (بیمه‌گذار/بیمه‌شده/ استفاده‌کننده(گانِ) درصورت حیات) به بیمه‌گر تحویل نمایند.

اعطای وام از محل اعتبار بیمه نامه :

 • بیمه‌گذار پس از پرداخت حق‌بیمه حداقل دو سال تمام و درصورت ایفای کامل تعهدات خود می‌تواند ازابتدای‌ سال‌سوم بیمه‌ای، تا80 درصد ارزش بازخرید بیمه‌نامه، وام دریافت نماید. ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعیین می‌شود.
 • درصورت اخذ وام، نرخِ‌ کارمزد آن مطابق آیین‌نامه های بیمه مرکزی ایران اعمال خواهد شد .

امکان برداشت از اندوخته یا بازخرید بیمه نامه :

 • بیمه‌گذار می‌تواند تا 80 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه خود را برداشت نماید. مانده‌ اندوخته بیمه‌نامه نزد بیمه‌گر ، مبنای تشکیل اندوخته سنوات آتی خواهدبود.
 • درصورت انصراف بیمه‌گذار از ادامه قرارداد تا 30 روز از تاریخ شروع بیمه‌نامه ، مبلغ حق‌بیمه دریافتی با کسر هزینه‌های صدور قابل برگشت خواهد بود. بدیهی است در اینصورت قرارداد ابطال و بیمه‌گر هیچ گونه تعهدی در قبال بیمه نامه از تاریخ شروع نخواهد داشت .
 • چنانچه بیمه‌گذار 30 روز بعد از شروع بیمه نامه، از ادامه آن منصرف شود می تواند ارزش بازخرید بیمه نامه تا تاریخ درخواست کتبی خود را دریافت نماید که در این صورت بیمه‌نامه فسخ و بیمه‌گر پس ازآن هیچ گونه تعهدی در قبال بیمه نامه ندارد.
 • درصورت انصراف بیمه شده از ادامه بیمه نامه تحت هر شرایطی ، بیمه نامه فسخ و ارزش بازخریدی به بیمه گذار پرداخت می گردد.
 
 
 
 

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام